Galerija
Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ
strana 3
Izborna sednica Skupštine Konfederacije slobodnih sindikata održana je 24 juna 2011 u Beogradu.
Predsednik KSS, Ivica Živanović
Doček Predsednice FBOŠ na skupštinu KSS
Državna sekretarka S.Lakičević
Počasni gost na Skupštini KSS, podpredsednik Vlade I. Dačić
Gosti na skupštini KSS
Novi Sad 10.02.2012. - Potpisana je Deklaracija o saradnji sindikata
Strana 4 Strana 4 Strana 4 Strana 4 Strana 2 Strana 2 Strana 2 Strana 2