Galerija
Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ
strana 1
Strana 2 Strana 2 Strana 2 Strana 2
15-ta jubilarna skupština FBOŠ
Mira Brnjas i Jelena Dubovac na zadatku doceka i registracije gostiju Jubilarni bilten Znak  Foruma na unikatnim predmetima od keramike kao poklon gostima Miodrag Janković i Vesna Šešlija- clanovi IO FBOS-a - pripreme za docek gostiju Andrija Markovic, advokat Foruma i Radmila Dodić Jasmina Stankovic, potpredsednica Foruma - pregled pozdravnog govora  Dolazak gospodina Vladimira Todića, bivšeg gradskog sekretara za obrazovanje Rada Dodić, Vladimir Todić,  Vesna Šešlija i Jasmina Stanković Miodrag Bata Sokic, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, Radmila Dodić, predsednica Foruma beogradskih osnovnih skola Gosti Predrag Koraksić - Korax, karikaturista sa suprugom, Vladimir Todić, Rada Dodić, Vesna Ćirović Miodrag Bata Sokić, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, Vladimir Todić, bivši gradski sekretar za obrazovanje Docek Foruma gimnazija i srednjih strucnih skola Jasmina Stankovic, Bata Sokić i Milorad Antić Radmila Dodić i Dragi Lukic, direktor OS Svetozar Markovic Doček Gaše Kneževića prvog ministra prosvete u Vladi premijera Zorana Djindjića Boris Naumović (OŠ Branko Ćopić)