O nama
FBOŠ Tako je počelo Sindikalna organizacija Forum beogradskih osnovnih škola FBOS izrastao je iz gradjanskih protesta 96/97. Prosvetni radnici su se te zime prepoznali na beogradskim ulicama, okupljali se na 'starom mestu', u istoj koloni demonstrirali ulicama i ispred Vlade i na kraju dana, okupljali se u velikoj sali SO Stari Grad. Tada nam se činilo da je kraj ozlogašene vlade blizua početak teških, nagomilanih problema u prosveti pred nama (reforma školstva, regulisanje položaja prosvetnih radnika zakonom o radu, materijalnog statusa.) Shvatili smo da treba da se sindikalno organizujemo i počnemo da se borimo za svoja zakonska prava sami, jer sve beogradske škole su bile prethodno članice Samostalnog sindikata decenijama, ili kratko članice sindikata Nezavisnost. Nijedan od ta dva sindikata nismo osetili kao naš sindikat u smislu zastupanja interesa prosvetnih radnika već kao državni odnosno paradržavni. Završetkom gradjanskih protesta , prosvetni radnici su se razišli, a zajedničku energiju i želju da se stvori autentičan sindikat ostvarili smo već u martu 1977 upisom u registar sindikalnih organizacija kod resornog ministarstva.  Forumi BŠ su uz sindikat prosvetnih radnika Vojvodine / SPRV / i sindikat obrazovanja Čačak / SOČ / osnivači Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije / USPRS / sa dva sedišta u Beogradu i u Novom Sadu. Već tokom prve godine postojanja Forumi su postali većinski sindikat u Beogradu.Odmah po osnivanju Forumi preuzimaju niz akcija. Praktično su započinjali i vodili sve štrajkove od 1997 god., tražili reforme, pravili niz akcija (solidarnost sa štrajkačima gladju u Kragujevcu), osnivali ženske interesne sfere, radionice i seminare.
Corax
Nastavak Nastavak Nastavak Nastavak Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ