Pravni saveti
Dokumenta
Za sve pravne savete Forum Beogradskih Osnovnih Škola je širom otvoren za sve svoje članove. Ukoliko imate potrebu za ovom vrstom usluga javite se kancelariji FBOŠ.  Sastanak možete najaviti na naš kontakt telefon ili putem e-mail-a. Advokati: Kancelarija radi svakog dana od 09h-15h i svakog utorka od 18h-21h. Ukoliko želite pravne savete, vaše predmete dostavite putem e-mail-a ili lično dostavite u prostorije FBOŠ. Tel:  +381 11 2633 460 Fax: +381 11 2633 460 e-mail: forumi@eunet.rs
Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ
FBOŠ - Pravna pitanja i saveti