Postanite član
Kako da postanete naš član Forum beogradskih osnovnih škola je kao sindikalna organizacija otvoren za svaki vid saradnje. Uvek smo želeli da stvorimo jedan moderan granski sindikat koji bi zastupao naša strukovna interesovanja. Nadamo se da u tome uspevamo i da idemo sigurnim koracima ka zajedničkom cilju. Ukoliko želite da pristupite našoj organizaciji i da budete deo naše vizije i borbe za ostvarenje bolje budućnosti, vrlo rado ćemo otvoriti vrata svakom dobronamernom i angažovanom članu ili kolektivu. Ako se odlučite, način pristupa ostvaruje se pojedinačnom pristupnicom.
Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ
Pristupnica Pristupnica
PRISTUPNICA FBOŠ

PRISTUPNICA FBOŠ

 • Osnovna Škola*
 • OPŠTINA*
 • Ime i prezime*
 • Adresa stanovanja*
 • JMBG*
 • Broj lične karte*
 • Izdata od MUP*
 • Ovim neopozivo izjavljujem da pristupam i da sam član Foruma beogradskih osnovnih škola, te da prihvatam Statut navedene sindikalne organizacije, kao i obaveze koje iz njega proističu. Ujedno ovlašćujem navedenu sindikalnu organizaciju da ova pristupnica može da se upotrebi kao dokaz i obavezujući dokument u smislu zahteva obračunskoj službi kod mog poslodavca za obustavu članarine u iznosu od 0,3% od svake neto zarade, a na tekući račun sindikalne organizacije »Forum beogradskih osnovnih škola« broj 170-736-37.

 • Security Code*

   

 •