Galerija
Forum beogradskih osnovnih škola
2002 - 2017 © FBOŠ
Tribina
Dana 28.02.2014.g u OŠ“B.Pekić“ održana je još jedna veoma uspešna akreditovana tribina: „Pravna zaštita zaposlenih u obrazovanju i uloga sindikata“. Na evaluacionim listovima nalaze se veoma laskave ocene koje su učesnici dali voditeljima tribine.